هزینه های ارسال در پرداخت آنلاین

هزینه های ارسال در پرداخت آنلاین:

  • خرید تا 20/000 تومان »» 8000 هزینه بسته بندی و ارسال
  • خرید از 20/000  تا 50/000 »» 10/000 هزینه بسته بندی و ارسال
  • خرید از 50/000 تا 100/000 »» 12/000 هزینه ارسال و بسته بندی
  • خرید از 100/000 به بالا »» ارسال و بسته بندی رایگان

تعرفه:

این شرایط فقط شامل پرداخت آنلاین می باشد و افرادی که سفارش خود را به صورت پرداخت در محل ثبت نمایند طرح های بالا شاملشان نمی شود و طبق نرخ نامه ی پست مرکزی هزینه ی ارسال را پرداخت می نمایند.

نکته: سفارشاتی که شامل هرگونه تخفیف شده باشند، طرح ارسال رایگان شاملشان نمی شود؛ مگر موارد خاصی که فروشگاه اعالم خواهد کرد.

 

مشتری گرامی برای پیگیری یا سوال درباره سفارش بهتر است از فرم زیر استفاده کنید. اما اگر تمایل به ارسال مستقیم ایمیل دارید، جهت تسریع در پاسخ‌گویی لطفاً شماره سفارش (پیگیری) را در ایمیل خود ذکر کنید.

لطفاً در صورت امکان اطلاعات را به فارسی وارد نمایید.

شکایات و پرسش ها ، انتقادات و پیشنهادات

ارتباط با :
موضوع :  
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس:
آدرس ایمیل :

   


لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.