محصول تستی

0 ستاره

برس سر صاف لوپینا پر از الیاف کرکی هستند و برای استفاده از رژگونه های پودری توصیه می شود. این نوع برس ها رنگ را به نرمی روی قسمت های وسیعی از گونه پخش می کند.

قیمت: >
تخفیف 0 تومان
قیمت برای شما: 1 تومان

نظرات و پیشنهادات شما

موضوع :  
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس:
آدرس ایمیل :لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

نظرات و پیشنهادات شما

موضوع :  
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس:
آدرس ایمیل :لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.